Odlewnia to specjalny typ zakładu

Odlewnia to specjalny typ zakładu. Odlewnia wytwarza odlewy. Odlewnia może być odlewnią staliwa, żeliwa, żeliwa ciągliwego oraz metali nieżelaznych. Elementy w niej produkowane mogą być wytwarzane na potrzeby usługowe lub artystyczne. Może być też w niej wytwarzane żeliwo kanalizacyjne. Żeliwo kanalizacyjne to wszelkiego rodzaju wyroby z żeliwa przeznaczone na potrzeby ogólnie pojętej kanalizacji. Żeliwo kanalizacyjne może być przerobione na wpusty kanalizacyjne lub mostowe, włazy kanalizacyjne. Z żeliwa są tworzone nawet rury teleskopowe, skrzynki uliczne, czy stopnie kanałowe oraz inny asortyment. Wpusty uliczne mogą występować w różnych wersjach. Służą one do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ulic i chodników. To dzięki ich zastosowaniu po obfitym deszczu nie brodzimy o kostki w wodzie. Wpusty uliczne są łączone z kanalizacją za pomocą przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o średnicy 150 lub 200 mm. Profesjonalne połączenie powinno być wykonane szczelnie i przegubowo. Dzięki czemu woda deszczowa będzie odpływała "bezpiecznie" do kanałów. wpusty uliczne mogą być produkowane w dwóch różnych wersjach: z osadnikiem lub bez osadnika. Różnią się one tym, że wpust z osadnikiem, zamiast podstawy wpustu z odpływem ma podstawę studni bez odpływu osadnik wraz z kręgiem pośrednim z otworem odpływowym. Poszczególne elementy wpustu łączone są zaprawą montażową. W skład wpustu ulicznego mogą wchodzić również elementy prefabrykowane.

Opienie graczy:

Nick gracza

Opinia gracza