Znaczenie takich produktów, jak nawozy i pasze w procesach rolniczych

Aby osiągną zadowalające efekty w hodowli zwierząt lub uprawie roślin nie wystarczy już w dzisiejszych czasach jedynie dobry grunt. Niezbędne są również nowoczesne pasze, nawozy oraz środki ochrony roślin. Wcześniej gospodarz mógł mieć osobny teren pod pastwisko, na którym pasł zwierzęta hodowlane. obecnie pasze dają możliwość dużo większych zysków z hodowli. Pożywienie dla zwierząt jest teraz bowiem dobierane pod kątem danej hodowli. Istotnymi parametrami w procesie tworzenia odpowiedniej mieszanki pasz są między innymi przeznaczenie hodowli, rasa zwierząt, to, czy hodowla jest otwarta czy zamknięta. Wykorzystując te i inne dane miesza się pasze z odpowiednich składników, w odpowiednich proporcjach. W podobny sposób wspomagana jest uprawa roślin. Nawozy o odpowiednim składzie wspomagają wzrost roślin. Pozwalają również uzupełnić niedobór danego składnika wynikający np. z rodzaju gleby. Oprócz procesu wzmocnienia roślin stosuje się także środki ochrony roślin. Są to różnego rodzaju związki chemiczne, których zadaniem jest wyeliminowanie zagrożeń uprawy. Takimi zagrożeniami mogą być szkodniki takie, jak stonka czy inne owady. Środki ochrony roślin spełniają więc równie ważną rolę, jak nawozy. Wykorzystanie każdego z tych produktów w odpowiedni sposób pozwala na znaczne zwiększenie zysków z działalności rolniczej. Odpowiednia pasza w przypadku hodowli oraz odpowiednie nawozy w przypadku uprawy gwarantują polepszenie działania całego gospodarstwa rolnego.

Opienie graczy:

Nick gracza

Opinia gracza