Wyjazdy integracyjne dla firm wady i zalety

Wyjazdy integracyjne pracowników stają się coraz powszechniejsze wśród polskich firm. Każde szanujące się przedsiębiorstwo stara się, by w jego budżecie znalazły się odpowiednie fundusze na wyjazd integracyjny pracowników. Wyjazdy integracyjne dla firm przynoszą wiele korzyści pracodawcom. Jest to świetna okazja do zintegrowania zespołu, nawiązania głębszych relacji pomiędzy pracownikami, wzmocnienia umiejętności kooperacji w grupie oraz reagowania na sytuacje stresogenne. Wyjazdy integracyjne dla firm pooprawiają efektywność pracowników, zwiększają ich zaangażowanie i zapał do pracy. Rozwijają także więź pomiędzy firmą, a pracownikiem. Jest to obecnie często aspekt niedoceniany, ale na świecie regułą jest, że pracodawca stara się związać pracownika jak najsilniej z firmą, tak by ten nie odczuwał chęci do zmiany pracy. wyjazdy integracyjne dla firm mają różne scenariusze. Takie wyjazdy integracyjne pracowników mogą przybrać na przykład formę pozorowanego napadu na pociąg, w wyniku którego porwany zostanie prezes firmy. Wyjazd integracyjny pracowników o takim scenariuszu na pewno długo pozostanie w pamięci uczestników. Wyjazdy integracyjne pracowników mają jednak także swoje minusy. Sytuacje stresowe mogą wywołać trwały konflikt między pracownikami. A przecież cel jaki nam przyświecał organizując wyjazd integracyjny pracowników był zgoła inny. Drugim problemem jest też zjawisko oceniania efektów pracy danej osoby poprzez pryzmat jej zachowania się na wyjeździe. Może to prowadzić do dyskryminacji.

Opienie graczy:

Nick gracza

Opinia gracza